Tag Archives: Инспекция по труда

Готови ли сте за инспекцията по труда

Ревизионна книга

Отпадна задължението за ревизионна книга, в която се вписваха констатациите и предписанията на контролните органи за спазване на трудовото законодателство (чл. 408 на КТ). В бр. 27 на Държавен вестник се публикува Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда и Закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Тази книга се заверяваше от ...