ЛАБОРАТОРИЯ

Sertifikat za akreditaciq newОрган за контрол от вид “С” към “СТМ ВИТА” ООД

извършва контрол на факторите на работната среда както следва

Във връзка с изискванията на Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за измерванията и Наредба 7 чл.217, Ви предлагаме следните услуги:

 

 

Контрол на физични фактори на работната среда
1.Микроклимат – температура, относителна влажност и скорост на въздуха
2.Осветеност
3.Шум

Контрол на ел. уредби и съоръжения до 1000V
1.Контрол на импеданса на контура “фаза-защитен проводник”
2.Контрол на защитни заземителни уредби
3.Контрол на мълниезащитни заземителни уредби

4. Контрол на прекъсвачи с нулева последователност (дефектнотокова защита)

Контрол на климатични и вентилационни инсталации
1.Контрол на климатични инсталации
2.Контрол на вентилационни инсталации

Leave a Reply